cal deep work

Cal: Deep Work

Deep Work

Hvis du sliter med å fokusere på arbeidet ditt, så er Deep Work boka for deg. Den er ekstremt behjelpende for kunnskapsarbeidere, siden forfatteren presenterer teknikker og ideer vi kan følge for å få et lynskarpt fokus i arbeidet.

Cal Newport

Cal Newport er assisterende professor i informatikk ved Georgetown University. Han har en doktorgrad fra MIT, startet bloggen Study Hacks, og har skrevet flere bestselgende bøker, blant annet How to Become a Straight-A Student og So Good They Can’t Ignore You.

Jeg var ubevisst over hvor mye jeg selv distraherte meg under arbeidet mitt, og fant mange gode ideer og teknikker som jeg er spent på å dele med deg i denne bokanmeldelsen.

Konsentrasjon

«Dypt Arbeid: Profesjonelle aktiviteter utført i en tilstand av distraksjonsfri konsentrasjon som presser dine kognitive kapasiteter til sine grenser. Disse innsatsene skaper ny verdi, forbedrer ferdigheten din, og er vanskelige å replisere.

Grunt Arbeid: Ikke kognitivt krevende, logistisk liknende oppgaver, ofte utført under
distraksjon. Disse innsatsene har en tendens av å ikke skape mye ny verdi i verden, og er enkle å
replisere.»
– Cal Newport i boken Deep Work

Som Cal sier, er forskjellen mellom Dypt og Grunt arbeid stor. Det er den forskjellen som bestemmer om vi vil bli en del av de som skaper en stor og nyttig forskjell med fokusert og intensivt arbeid som få andre er i stand til å utføre, eller om vi bare vakler i vei med distraksjoner, noe mesteparten klarer særdeles enkelt.

Så hva velger DU? Grunt… eller Dypt arbeid?

Konsentrasjon fører til mer avslappet og produktivt arbeid. Det er litt som å lede fire hester i samme retning i stedet for motsatte retninger, en historie Tom Sterner forteller i The Practicing Mind.

Grunnleggende ferdigheter

«To KjerneEvner for å Blomstre i den Nye Økonomien:

1. Evnen til å raskt mestre vanskelige ting.
2. Evnen til å produsere på et elitenivå, i form av både kvalitet og hastighet.

(1) For å lære vanskelige ting raskt, må du fokusere intensivt uten distraksjon…
(2) Når du bytter fra en Oppgave A til en annen Oppgave B, følger ikke oppmerksomheten din
umiddelbart—en rest av oppmerksomheten din forblir sittende fast og tenker på den originale
oppgaven (A). ..

Enda verre, ved å se meldinger du ikke kan takle for øyeblikket (som nesten alltid er tilfellet),
tvinges du til å vende tilbake til hovedoppgaven med en annen oppgave forlatt uferdig.
OppmerksomhetsResten som etterlates av slike uløste skift demper prestasjonen din…

For å produsere på topp nivå må du arbeide over lengre perioder med full konsentrasjon på en enkelt
oppgave, fri fra distraksjon. Forklart på en annen måte, den typen arbeid som optimerer
ytelsen din er dypt arbeid.»

Her har vi en god og generell forklaring på hva Dypt Arbeid hjelper oss med å gjøre. Det hjelper evnen vår til å raskt mestre vanskelige ting, som videre forklart går ut på at alle våre evner består av hjernekretser. Dette er en av de viktigste generelle ferdigheter vi kan lære når det kommer til arbeid og produktivitet.

Når vi repeterer en evne med fullt fokus, pakker et stoff kalt myelin inn de bestemte nervekretsene som avfyres ved repetisjon, og gjør det enklere for kretsene å avfyres raskere. Og som Cal sier: «Å være flink til noe er å være godt myelinert.»

Dypt Arbeid hjelper oss også med å produsere på elitenivå, i form av både kvalitet og kvantitet. Siden multitasking gjør at Rester av Oppmerksomheten vår forkludres, må vi slå avalle distraksjoner som Facebook, epost og meldinger når vi jobber med et intenst fokus på
oppgaven.

Hvis du ikke takler å gå Dypt over lengre perioder daglig, vil det være umulig for deg å produsere mye og av god kvalitet, samtidig som at du tar av deg andre dagligdagse gjøremål.

Hvordan lage dagsplan?

«Det er en idè som kan virke ekstrem først, men som vil vise seg å være uunnværlig i din søken etter å dra full fordel fra verdien av dypt arbeid: Planlegg hvert minutt av dagen din…

Målet ditt er ikke å holde deg til en gitt tidsplan til enhver pris; det handler i stedet om å opprettholde, til alle tider, en gjennomtenkt påvirkning på hva du gjør med tiden din framover—selv om disse beslutningene blir omarbeidet igjen og igjen ettersom dagen utfolder seg.»

hvordan lage dagsplan

Det kan raskt skje at vi fullfører en oppgave/gjøremål, for så å ikke vite hva som er neste handling. Dette sløser mye tid, og derfor ber Cal oss om å planlegge hvert minutt, av arbeidsdagen.

Cal deler noen steg du kan følge hvis du er interessert i å prøve ut denne idèen:

  1. Lag deg en Google Calendar-bruker.
  2. Inne i kalenderen deler du opp arbeidsdagen din i blokker som du tilfører aktiviteter. (Alt trenger ikke å være til jobb; det kan være hvile, matpauser osv.)
  3. Samle flere små oppgaver som raskt kan ferdiggjøres (epost, bestill noe på Internett, skriv melding…) i samme blokk. Disse er grunne oppgaver, som krever mindre fokus og tid.
  4. Når uventede ting oppstår (som det alltid vil) flytter du blokkene lengre fram, og flytter de blokkene som går utenfor arbeidstiden over til neste dag i stedet. (Noen dager kan det skje mye uventet, og da kan det hende at du må gjøre dette flere ganger—som er greit.)
  5. Neste dag fullfører du de du flyttet fram. (Pass på å gjøre dype aktiviteter først, siden fokuset ditt er begrenset.)

Ved å ha en klar dagsplan unngår du å prokrastinere like mye som du ville hvis du ikke hadde visst hva du skulle gjøre. Med en plan blir det enklere å holde fokus på det som skjer til enhver tid, siden du da stoler på at det andre også blir gjort etter hvert.