konfutse

Konfutse

Konfutse

konfutse

Konfutse var en kinesisk filosof som levde rundt det 6. og 5. århundre f.Kr. Han levde omtrent samtidig som et par andre kjente filosofer: Laozi og Buddha.

Det er også vanlig å kalle Konfutse for Konfucius her i Norge, mens noen kanskje er bedre kjent med den engelske måten å si navnet på, Confucius.

Konfutse var en stor tenker, det virker som at han var et flott menneske, og det er helt garantert at han var en umettelig nysgjerrig person. Han var dedikert til livslang læring.

Konfutse er forfatter av følgende bøker: